NOVO: Vpis v skupino

Z oktobrom 2022 se odpira nova prihoterapevtska skupina, ki se bo srečevala vsak teden in bo potekala po principu psihoanalitičnega skupinskega procesa...

Zanima me...

Najbolj pogosta vprašanja

Prosim preberite si najbolj pogosta vprašanja in njihove odgovore glede psihoterapije.

Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je proces spoznavanja samega sebe, iskanje vzrokov osebnih težav, možnih rešitev in proces osebne svobode.

Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je proces spoznavanja samega sebe, iskanje vzrokov osebnih težav, možnih rešitev in proces osebne svobode.

Več o terapiji
Zanima me...

Najbolj pogosta vprašanja

Prosim preberite si najbolj pogosta vprašanja in njihove odgovore glede psihoterapije.
Certificirani psihoanalitični psihoterapevt ECPP

Parov Anzelc, uni. dipl. fil.

“Spoznati druge je znanje.
Spoznati sebe je razsvetljenje.”

Opravljenih imam skupno več kot tisoč ur osebne individualne in skupinske psihoterapevtske izkušnje v dveh različnih pristopih (psihoanaliza in psihodinamska psihoterapija) in po specialističnem študju  psihoterapije na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo sem pridobil certifikat Evropske zveze za psihoanalitično psihoterapijo (ECPP – European European Confederation of Psychoanalytical Psychotherapies), diplomo Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in certifikat Evropske zveze za psihoterapijo – EAP. Zaključil sem izobraževanje za supervizorja in imam status supervizorja pod supervizijo

Certificirani psihoanalitični psihoterapevt ECPP

Parov Anzelc, uni. dipl. fil.

“Spoznati druge je znanje.
Spoznati sebe je razsvetljenje.”

Opravljenih imam skupno več kot 820 ur osebne individualne in skupinske psihoterapevtske izkušnje v dveh različnih pristopih (psihoanaliza in psihodinamska psihoterapija) in po specialističnem študju  psihoterapije na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo sem pridobil certifikat Evropske zveze za psihoanalitično psihoterapijo (ECPP – European European Confederation of Psychoanalytical Psychotherapies). Poleg omenjenih dveh modalitet pa sem odločil še za študij Transakcijske analize na Inštitutu za intgrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA.

Pridobljeni

certifikati

Sigmund Freud Universitat, Psihoanalitični psihoterapevt
Psihoanalitični psihoterapevt
ECPP, Psychoanalytic psychotherapist
Psychoanalytic psychotherapist
Sigmund Freud Universitat, Psihoanalitični psihoterapevt
Supervizor
IPDP, Psihodinamski psihoterapevt
Psihodinamski psihoterapevt
Sigmund Freud Universitat, Psihoanalitični psihoterapevt
Psihoanalitični psihoterapevt
ECPP, Psychoanalytic psychotherapist
Psychoanalytic psychotherapist
Sigmund Freud Universitat, Psihoanalitični psihoterapevt
Supervizor
IPDP, Psihodinamski psihoterapevt
Psihodinamski psihoterapevt
Imate vprašanje?

Napišite sporočilo

Imate vprašanje?

Napišite sporočilo