O meni

Certifikati:

  • SDP – Slovenska diploma iz psihoterapije; Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
  • ECPP – European Certificate of Psychoanlytic Psychotherapies
  • EAP – European Association of Psychotherapy
  • IPA & Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe – School for Child and Adolescent Psychoanalysis: Adolescence

 

Vprašanja o človeku, smislu in življenju so me pripeljala na študij filozofije, kjer sem se podrobneje seznanil z metafiziko, epistemologijo in psihoanalizo. Prav slednje je v meni vzbudilo največ zanimanja in tako je psihoanaliza postala centralni del mojega življenja, saj sem se že med študijem odločil za lastno osebno analizo in se tako prvič praktično spoznal s psihoterapevtskim procesom. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem z odliko diplomiral iz teoretske psihoanalize na temo: “Pomen prostih asociacij za psihoanalizo in njen razvoj: Einfall kot element freudovske epistemologije“. Osebna izkušnja in srečanje s teoretsko psihoanalizo pa sta me privedla do življenjske odločitve – študija psihoterapije; trenutno obiskujem mednarodni doktorski študij iz psihoterapije na Dunaju.

Opravljenih imam skupno več kot 1000 ur osebne individualne in skupinske psihoterapevtske izkušnje v dveh različnih pristopih (psihoanaliza in psihodinamska psihoterapija) in po specialističnem študju  psihoterapije na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo sem pridobil certifikat Evropske zveze za psihoanalitično psihoterapijo (ECPP – European European Confederation of Psychoanalytical Psychotherapies). Poleg omenjenih dveh modalitet pa sem odločil še za študij Transakcijske analize na Inštitutu za intgrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA (trenutno v mirovanju). Opravil sem dvoeltno izobraževanje iz supervizije v psihoterapiji in imam status supervizorja pod supervizijo.

Sem redni član in član Častnega razsodišča Etične komisije podružnice ECPP v Sloveniji Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov – Slovenija in soorganizator mednarodnega kongresa “Modern Psychoanalytic Psychotherapies in Modern Times?” v Portorožu med 19.-20. septembrom 2014, sodelavec Ambulante za psihoterapijo in habilitiran asistent Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Za uvodni razgovor pokličite

O meni

Vprašanja o človeku, smislu in življenju so me pripeljala na študij filozofije, kjer sem se podrobneje seznanil z metafiziko, epistemologijo in psihoanalizo. Prav slednje je v meni vzbudilo največ zanimanja in tako je psihoanaliza postala centralni del mojega življenja, saj sem se že med študijem odločil za lastno osebno analizo in se tako prvič praktično spoznal s psihoterapevtskim procesom. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem z odliko diplomiral iz teoretske psihoanalize na temo: “Pomen prostih asociacij za psihoanalizo in njen razvoj: Einfall kot element freudovske epistemologije“. Osebna izkušnja in srečanje s teoretsko psihoanalizo pa sta me privedla do življenjske odločitve – študija psihoterapije; trenutno obiskujem mednarodni doktorski študij iz psihoterapije na Dunaju.

Opravljenih imam skupno več kot 820 ur osebne individualne in skupinske psihoterapevtske izkušnje v dveh različnih pristopih (psihoanaliza in psihodinamska psihoterapija) in po specialističnem študju  psihoterapije na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo sem pridobil certifikat Evropske zveze za psihoanalitično psihoterapijo (ECPP – European European Confederation of Psychoanalytical Psychotherapies). Poleg omenjenih dveh modalitet pa sem odločil še za študij Transakcijske analize na Inštitutu za intgrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA (trenutno v mirovanju).

Sem redni član in član strokovnega sveta podružnice ECPP v Sloveniji Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov – Slovenija in soorganizator mednarodnega kongresa “Modern Psychoanalytic Psychotherapies in Modern Times?” v Portorožu med 19.-20. septembrom 2014, sodelavec Ambulante za psihoterapijo in habilitiran asistent Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Sem usposobljen svetovalec za klic v duševni stiski Slovenskega društva za preprečevanje samomora Psihiatrične klinike Ljubljana in supervizor v Društvu Samarijan – telefon za klic v duševni stiski.

Za uvodni razgovor pokličite
Pridobljeni

certifikati

Sigmund Freud Universitat, Psihoanalitični psihoterapevt
Psihoanalitični psihoterapevt
ECPP, Psychoanalytic psychotherapist
Psihoanalitični psihoterapevt
Sigmund Freud Universitat, Psihoanalitični psihoterapevt
Supervizor
IPDP, Psihodinamski psihoterapevt
Psihodinamski psihoterapevt
Sigmund Freud Universitat, Psihoanalitični psihoterapevt
Psihoanalitični psihoterapevt
ECPP, Psychoanalytic psychotherapist
Psihoanalitični psihoterapevt
Sigmund Freud Universitat, Psihoanalitični psihoterapevt
Supervizor
IPDP, Psihodinamski psihoterapevt
Psihodinamski psihoterapevt